MRS Budinščak

2000. HRVATSKE VODE, ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

MRS Koprivnički Bregi

1997. GRAD KOPRIVNICA

MRS Markovo Polje

1995. FOND GRADA ZAGREBA

MRS Reka-Koprivnica

1997. GRAD KOPRIVNICA

Vodosprema grada Paga 100m3

2002. K0MUNALNO PODUZEĆE PAG

Vodosprema Grič

2004. HAC, ZAGREB 100

Vodosprema Ličko Lešće

2003./2004. HAC, ZAGREB 400

Vodosprema Zlogonje 50m3

2000. HRVATSKE VODE, ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

Crpne stanice C7 i C8 kanalizacije Paga

2004. KOMUNALNO PODUZEĆE PAG
KONTAKT

Ivana Kukuljevića 32
42000 Varaždin

Tel: +385 42 203 458
E-mail: info@nigrad.hr

Kontaktirajte nas
HOTEL LA'GUS

Glavić 1/A 42 204 Turčin

+ 385 (0) 42 652 940
+ 385 (0) 95 652 9400

info@hotel-lagus.hr
www.hotel-lagus.hr