Sanacija klizišta - Cvetlin 2

2022. Cvetlin, Općina Bednja

SANACIJA KLIZIŠTA NA LC 25013 KAMENIČKO PODGORJE I LC 25134 DONJE MAKOJIŠĆE

Početkom 2020.godine završili smo radove na sanaciji dvaju klizišta koja su se pojavila početkom zime prošle godine.

SANACIJA KLIZIŠTA „NOVA GORA“ U JALŽABETU

Djelatnici poduzeća su u lipnju nastavili s radovima na sanacijama klizišta, ovaj puta na klizištu u Jalžabetu, koje je prema svojoj strukturi i konfiguraciji terena vrlo zahtjevan posao.

SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽC 2175 VISOKO IV.

Djelatnici našeg poduzeća i ove godine nastavljaju s radovima na sanacijama klizišta. U naselju Visoko sanira se klizište uz ŽC koje je jedno od mnogobrojnih klizišta koja su se pojavila nakon proteka zimskog perioda.

Sanacija ispuha na ŽC

Sanacija ispuha na ŽC 

SANACIJA KLIZIŠTA LC 25013

Tvrtka Nigrad d.o.o. je u svibnju 2017.godine započela s radovima na sanaciji klizišta na LC 25013  koje je prema svojoj strukturi i konfiguraciji terena vrlo zahtjevan posao.

SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽC 2087

Djelatnici našeg poduzeća nastavljaju s radovima na sanaciji klizišta na ŽC 2087 u naselju Halić, koje je jedno od mnogobrojnih klizišta koja su se pojavila tijekom godine odnosno prošle zime.

SANACIJA KLIZIŠTA NA LC 25088

Nakon izvrsno, i u izuzetno vrlo kratkom roku, odrađene sanacije klizišta na prethodnom projektu u mjestu Žigrovec, poduzeće Nigrad d.o.o. nastavlja sa daljnjim aktivnostima na sanacijama.

Sanacija klizišta u mjestu Žigrovec

Naručitelj je HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.
U subotu 5. ožujka 2016. poduzeće Nigrad d.o.o. započinje sa radovima na sanaciji klizišta na pruzi Zaprešić-Čakovec i to između željezničkog kolodvora Turčin-Novi Marof u mjestu Žigrovec za naručitelja HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb.

Sanacija klizišta usjeka Podrute

2014. HŽ Infrastruktura

Sanacija klizišta pruge Zabok-Đurmanec

2013. HŽ Infrastruktura
KONTAKT

Ivana Kukuljevića 32
42000 Varaždin

Tel: +385 42 203 458
E-mail: info@nigrad.hr

Kontaktirajte nas
HOTEL LA'GUS

Glavić 1/A 42 204 Turčin

+ 385 (0) 42 652 940
+ 385 (0) 95 652 9400

info@hotel-lagus.hr
www.hotel-lagus.hr