AC Zagreb-Goričan-Prijevoz

1998-2000. HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE 21.000 m

Adaptacija objekta Janje Varaždin

2001. C.B.B. VARAŽDIN 2.300 m2

Izgradnja vodospreme grada Paga

2002. GRAD PAG 1000 m3

Izvedba separatora ulja na zračnoj luci

2001. ZRAČNA LUKA ZAGREB 290 m3

Popravak valobrana

2001. HEP VARAŽDIN 580 m2

Stajanka za Generalno Zrakoplovstvo Zračne Luke Pleso

2000. ZRAČNA LUKA ZAGREB 40.000 m2

Uređenje ceste Halić-Vrtlinovec

2004. "KNEKOM" G. KNEGINEC 650 m2

Višenamjenska stambena građevina-Senj

2002. MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO
KONTAKT

Ivana Kukuljevića 32
42000 Varaždin

Tel: +385 42 203 458
E-mail: info@nigrad.hr

Kontaktirajte nas
HOTEL LA'GUS

Glavić 1/A 42 204 Turčin

+ 385 (0) 42 652 940
+ 385 (0) 95 652 9400

info@hotel-lagus.hr
www.hotel-lagus.hr