MAGISTRALNI PLINOVOD OD ČVORA MEĐIMURJE DO CPS MOLVE – 2015.

Izgradnja magistralnog plinovoda od Čvora Međimurje do CPS Molve u duljini od 73 kilometra.

Magistralni plinovod BOSILJEVO-SPLIT 1. dionica

BS Podrebar - BS Josipdol 14.500 m

Magistralni plinovod Bosiljevo-Split II dio sustava

BS Josipdol -MČS Gospić 7600,00 m ;2010.god.

ST plinovod Ivanec - Jablanovec

1998. GRAD ZAPREŠIĆ 36.000 m

ST plinovod Koprivnica - Koprivnički Bregi

1997. GRAD KOPRIVNICA 5.500 m

ST plinovod Reka - Koprivnica

1997. GRAD KOPRIVNICA 5.200 m

VT plinovod Belica - Držimurec

1994. "KOMUNALAC" ČAKOVEC 5.500 m

VT plinovod Kutina-Slavonski Brod

2005. PLINACRO ZAGREB 25.000 m

VT plinovod Podsused - Samobor

1996. GRAD SAMOBOR 8.000 m

VT plinovod Zagreb-Karlovac

1999. INA D.D. ZAGREB najam

Zaštita plinovoda na trasi AC Zagreb-Goričan

1998. HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE 4.000 m
KONTAKT

Ivana Kukuljevića 32
42000 Varaždin

Tel: +385 42 203 458
E-mail: info@nigrad.hr

Kontaktirajte nas
HOTEL LA'GUS

Glavić 1/A 42 204 Turčin

+ 385 (0) 42 652 940
+ 385 (0) 95 652 9400

info@hotel-lagus.hr
www.hotel-lagus.hr