MAGISTRALNI PLINOVOD OD ČVORA MEĐIMURJE DO CPS MOLVE – 2015.

Fotografije uz članak 1
Izgradnja magistralnog plinovoda od Čvora Međimurje do CPS Molve u duljini od 73 kilometra.

Plinovod se izgrađuje u okviru već postojećeg projekta koji je opremljen s pet bušotina sa kojima bi trebao biti izgrađen sabirno-transportni sustav. Time bi se omogućila otprema proizvodenog plina prema centralnoj plinskoj stanici CPS Molve u Podravini na daljnju obradu i čišćenje. Očišćeni plin odlazio bio u transportni sustav potrošačima, a izdvojeni ugljični dioksid koristio bi se za potiskivanje u naftna ležišta Žutica i Ivanić u sklopu EOR projekta.

KONTAKT

Ivana Kukuljevića 32
42000 Varaždin

Tel: +385 42 203 458
E-mail: info@nigrad.hr

Kontaktirajte nas
HOTEL LA'GUS

Glavić 1/A 42 204 Turčin

+ 385 (0) 42 652 940
+ 385 (0) 95 652 9400

info@hotel-lagus.hr
www.hotel-lagus.hr