Vodovod Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela

Fotografije uz članak 4


Ciljevi projekta su:
  •  Povećanje dostupnosti pitke vode na području obuhvaćenom projektom odnosno priključenje kućanstava, te stvaranje preduvjeta za priključenje poljoprivrednih objekata i kuća za odmor na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe u obuhvatu projekta.
  • Proširenje javne vodoopskrbne mreže na području Općine Ljubešćica i osiguranje dostatnih količina zdravstveno ispravne vode za piće.
  • Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite povećanjem dostupnosti vode kao i osiguranjem adekvatnih količina i tlačnih pritisaka vode u slučaju potrebe za gašenjem požara.

KONTAKT

Ivana Kukuljevića 32
42000 Varaždin

Tel: +385 42 203 458
E-mail: info@nigrad.hr

Kontaktirajte nas
HOTEL LA'GUS

Glavić 1/A 42 204 Turčin

+ 385 (0) 42 652 940
+ 385 (0) 95 652 9400

info@hotel-lagus.hr
www.hotel-lagus.hr